Linka víry

Křesťanská kontaktní linka

Co nabízíme

Nabízíme vám možnost se sdělit o svých problémech a nejasnostech prostřednictvím elektronické pošty s člověkem, který se vám bude snažit naslouchat a společně hledat odpověď. (Můžeme vám také zprostředkovat setkání s knězem.) Služba je k dispozici bezplatně a anonymně.

Pro koho tu jsme

Naše křesťanská kontaktní služba je pro každého,

Kontakt

Naše služba probíhá e-mailovou cestou. Formlář pro vložení otázky naleznete zde. V naléhavých případech a v otázkách odborné psychologické, či psychiatrické intervence si prosíme vyhledejte odborné středisko pomoci: Adresář krizových psychosociálních služeb v ČR.

Katalog otázek a odpovědí

Dříve než nás kontaktujete, zkuste se porozhlédnout na našem webu Otázky a odpovědi (který je součástí projektů vira.cz), zda vaše otázka není podobná některé otázce, na kterou už je zpracována odpověď. Můžete zde také využít formulář pro vložení otázky, v němž si můžete vybrat, zda chcete, aby odpověď na vaši otázku byla zveřejněna, a tím můžete pomoci ostatním také nalézt odpověď na podobnou otázku. Více informací o projektu Otázky a odpovědi.

O nás

Službu help.vira.cz provozuje tým spolupracovníků Pastoračního střediska při Arcibiskupství pražském. Spolupracujeme též například s psychoterapeutickou poradnou v Sušici.

Diskrétnost, anonymita a ochrana soukromí

Dotazy osobního charakteru, které k nám přicházejí, považujeme za důvěrné a tak s nimi i zacházíme. Protože ale podstata internetu v některých případech umožňuje případnému útočníkovi zjistit více osobních informací, doporučujeme, abyste se na nás s dotazy osobnějšího charakteru obraceli raději pod pseudonymem, popřípadě skrze alternativní e-mailovou schránku, kterou si lze dnes jednoduše zařídit zdarma. Dále doporučujeme udržovat přístupové údaje k vaší e-mailové schránce v tajnosti, používat bezpečná hesla, případně vymazat váš dotaz a naši odpověď ze složky s odeslanou či přijatou poštou.

Ochrana Vašich osobních údajů je naší prioritou, přesto si Vás dovolujeme požádat, abyste při kladení dotazu uváděli alespoň některé základní údajů o své osobě a životní situaci. Tyto informace odpovídajícímu usnadní vhled do Vaší situace a lepší zacílení odpovědi. Dotaz stejného znění může totiž položit žák ZŠ i muž středního věku. Je naším přáním, aby odpovědi byly co nejvíce šité na míru. Dle charakteru dotazu mohou být přínosné např. tyto informace: věk, pohlaví, vyznání, hledající, ne/praktikující, přibližná lokalita (v případě, že žádáte o kontakt).

Odbornější vysvětlení:
Na zabezpečení dat nám velmi záleží a věnujeme mu mimořádnou pozornost, přesto však existuje teoretické riziko úniku citlivých informací. Takovým pokusům každodenně čelí bankovní instituce, webové portály a další servery s databázemi osobních dat, nás nevyjímaje. K úniku citlivých informací může dojít kdekoliv na cestě mezi vámi a námi, např. odhalením hesla vaší e-mailové schránky, zachycením datových paketů na síti při nezabezpečeném odesílání e-mailu nebo např. z důvodu možné bezpečnostní chyby v operačním systému mailového serveru. Proto ve vlastním zájmu neuvádějte více osobních dat, než je potřeba ke správnému pochopení vašeho dotazu.

Odkazy

Víra, křesťanství, náboženství
víra

Tato stránka byla vytvořena ve spolupráci s Anežkou Churaňovou (design) a WebDesignum.cz (technická realizace). © PSAP 2007.